De volgende teksten zijn (overigens zonder toestemming) overgenomen uit het boek "Over Uithoorn en De Kwakel", onder redactie van Bart Boele.

Omslagtekst:
Uithoorn en De Kwakel zijn weliswaar midden in de drukke Randstad gelegen, maar ondanks de ingrijpende ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar hebben deze twee dorpen toch nog iets van hun oude landelijke karakter weten te bewaren. zeker De Kwakel staat nog te boek als een agrarische gemeenschap, ook met de grootschalige glastuinbouwbedrijven van vandaag de dag.  Uithoorn wordt door velen gezien als een uitgesproken forensendorp, waar men onder de rook van de luchthaven Schiphol en de Amsterdamse bedrijvigheid rustig wonen kan.

Als alle dorpen en woongemeenschappen hebben ook De Kwakel en Uithoorn een eigen geschiedenis, een eigen verhaal.  Sinds het jaar 1300 is er veel gebeurd hier aan de rivier de Amstel en de ontwikkelingen zijn nog altijd gaande. In dit boek "Over Uithoorn en De Kwakel" belichten dorpsgenoten en deskundigen op persoonlijke wijze de ontwikkelingen van de gemeente Uithoorn.  De geschiedenis, van 'het begin' rond 1300 tot de Tweede Wereldoorlog, de grootscheepse woningbouw in het Uithoorn van na de oorlog en de enorme uitbouw van de Kwakelse glastuinbouw sinds het begin van deze eeuw.  Voor velen zijn De Kwakel en Uithoorn misschien onbekende dorpjes, maar voor de eigen inwoners is duidelijk dat ook aan deze twee woongemeenschappen de dynamische twintigste eeuw niet ongemerkt voorbijgaat, in tegendeel.

ISBN 90 6455 054 9

Uithoorn
De glasemaker
Het begin
Protestant en pausgezind
De Lange Brug
Mennonietenbuurt en Amstelhoek
De Schans
De negentiende eeuw
De Uithoornse Polder
De Kwakel
Na 1900

De Kwakel
Geschiedenis
Tuinderij
Groente
Kassen
Sanering en ruilverkaveling
Actie voor woningbouw
Pal voor een hal
Volendam