Al een hele tijd ben ik op zoek naar de herkomst van de oudst bekende Van Gieken.

Jan van Grieken, getrouwd met Anna van Veen, zou geboren moeten zijn omstreeks 1758.
Jan en Anna zijn op 16 januari 1785 getrouwd voor de schepenbank in Nieuwer-Amstel (het huidige Amstelveen).
Helaas is er bij hun huwelijk verder vrijwel niets genoteerd over hun afkomst of over hun beider ouders.

Adriaan van Grieken lijkt de link met grote mate van zekerheid te hebben gevonden. Op zijn website beschrijft hij dat Jan geboren is in Nieuwe Wetering in Zuid-Holland (aan de westkant van de Braassemermeer naast Alkemade).

Nu is het zaak om dat spoor verder te onderzoeken en wellicht daarmee aansluiting te vinden bij de bekende familie Van Grieken van de melkfabrieken (Van Grieken melk - later Menken Van Grieken - weer later opgegaan in de Melkunie, nu bekend als Campina).


Een soortgelijk "probleem" (uitdaging) als bij de familie Van Grieken, heb ik bij de familie Van der Werf.

Mijn oudste voorvader in deze lijn is de Jan Bartels. Deze Harlinger familie voerde nog geen achternaam. In 1811 hebben zij de familienaam Van der Werf aangenomen. Jan Bartels was getrouwd met Yetske Wybrens en had met haar in ieder geval één zoon, genaamd Bart (Bart Jans).

Deze zoon Bart Jans was op zijn beurt gehuwd met Foekje Jans. Lang was onduidelijk waar deze Foekje vandaan kwam. Totdat ik op de nieuwe website www.kleinekerkstraat.nl terecht kwam. Op deze site staan van een aantal Harlinger bronnen transcripties. Onder het kopje Harlinger historie - bewoners vond ik Foekje Jans terug, maar nu met de vermelding 'van Mantgum' als onderdeel van haar naam. Waarschijnlijk is Foekje dus afkomstig uit het plaatsje Mantgum.