De familie Van der Werf

De familiegeschiedenis van de Van der Werf-en begint bij Bart Jans uit Harlingen die getrouwd was met Foekje Jans. Bart Jans overleed in 1810. Zij hadden samen ten minste zes kinderen, waaronder zoon Anne (geboren in 1789 in Harlingen). 

Het was deze Anne Barts die in 1811 de familienaam Van der Werf heeft aangenomen. Hij was werkzaam als scheepstimmerman(sknecht). Anne kreeg samen met zijn eerste vrouw Pietje Klases de Vries zeven kinderen, waarvan er vijf in Franeker zijn geboren (de andere twee tussentijds in Harlingen).

De volgende generaties wonen in Harlingen met rond de wisseling van de 19e naar de 20e eeuw een uitstapje naar Zaandam.Familie Van der Werf

Op deze foto (uit circa 1912) staan Sierk van der Werf (geb. Harlingen 1877) met zijn vrouw Japke de Vries (geb. Kimswerd 1879) en hun drie zonen Bart Anne (geb. Zaandam 1902), Gatze (geb. Zaandam 1904) en Anne (geb. Harlingen 1908) (originele foto in bezit van Sierk Luitzen van der Werf).

 

 

 

 

 

Familie Van der Werf

 

Foto gemaakt in 1930 in Harlingen met zittend Jantje Wiersma (geboren 1849 in Harlingen), haar vierde kind Sierk van der Werf (geboren 1877 in Harlingen), zijn oudste zoon Bart Anne (geboren 1902 in Zaandam) met op zijn arm zijn eerste kind, dochter Jacoba (geboren 1929 in Harlingen), nu beter bekend als tante Coos.