Familie Van der Stel

Onduidelijk is nog of (en hoe dan)'onze'; familie Van der Stel verwant is aan 'de' familie Van der Stel die bekend zijn uit de geschiedenisboekjes van hun gouverneurschappen in Zuid-Afrika en IndonesiŽ. Van die bekende familie Van der Stel is dit een familiewapen zoals dat te zien is in de rechtszaal van het ambachtsherenhuis te Oud-Vossemeer.

De nu oudst bekende stamvader is Marinus van der Stel die als landbouwer de kost verdiende op het eiland Tholen. Hij zal rond het midden van de 18e eeuw geboren moeten zijn. Samen met zijn vrouw Helena Mol krijgt hij minstens drie kinderen, die worden geboren in Poortvliet en Tholen.

Ook de volgende generaties blijven als boeren wonen en werken op het eiland Tholen.

Johannes Kornelis van der Stel (geboren 1858 in Tholen) verbreekt de traditie en wordt bankier in Tholen. Bij zijn pensionering in 1921 was hij directeur van het bankkantoor van de Nationale Bankvereniging in Tholen. Eerder had hij als directeur van de Thoolse Bank "zijn" bank overgedragen aan die Nationale Bankvereniging in opdracht van zijn commissarissen (die overigens directeuren waren van die Nat.Bankver., dus er waren al veel eerder contacten). Later gaat de Nationale Bankvereniging over in de Rotterdamsche Bankvereniging, dan in de Rotterdamsche Bank en uiteindelijk werd dat samen met de Amsterdamse Bank de AMRO Bank (nu ABN AMRO bank).
Lang na het overlijden van zijn eerste vrouw Anna Lambinon hertrouwt Johannes in Den Haag met zijn huishoudster Jaapje van Wijk. Samen krijgen zij in Den Haag nog twee dochters voordat hij begin 1935 komt te overlijden.

Betekenis van de naam "Van der Stel"

Over de herkomst / betekenis van de naam “Van der Stel” schrijft de heer J.P.B. Zuurdeeg op 16 januari 1997 in “de Eendrachtbode, de Thoolse Courant”: “De familienaam Van (der) Stelle is ongetwijfeld afgeleid van het Zeeuwse begrip stelle. Daarmee wordt een kunstmatig opgeworpen hoogte op gorzen of buitendijkse schorren aangegeven, waarop de herder met zijn schapen bij ruw weer of hoge vloed een tijdelijke schuilplaats zocht. Betekenissen die hiermee verband houden, zijn die van de op de stelle gebouwde hut en – na de bedijking van het gors – die van de hofstede die een stelle bevat. Deze stelbergen waren veelal voorzien van een put of holte waarin zoet water werd verzameld. Dit gaf aanleiding tot de Zeeuwse familienaam Hollestelle.

De oudst bekende voorouders van deze stamreeks zijn in Oud-Vossemeer geboren. Ten noorden en ten oosten hiervan lagen in de 16e en 17e eeuwuitgestrekte schorren en slikken, zoals die van het overstroomde Sint-Philipsland en het in de Tachtigjarige Oorlog geïnundeerde Nieuw-Vossemeer. Nog in de 19e eeuw is er sprake van stelbergen op het Rammegors en andere platen tussen het in 1645 bedijkte Sint-Philipsland en het eiland Tholen, die door herders of stellenaars werden gebruikt. Tegenwoordig is in deze omgeving nog alleen de Bruinisser Stelberg aanwezig, die bij de eendenkooi  tegen de zeedijk van de Anna Jacobapolder ligt. Deze holle stelle is eigendom van Het Zeeuwse Landschap.

Naast Van Stelle werd in de 17e eeuw ook de naam Verstelle gebruikt. In de 18e eeuw en later is er steeds sprake van Van der Stel. Met uitzondering van 1721, toen in de trouwakte van Marinus de naam Stellenaar wed opgeschreven."