Daarom deze site

Om mijn kinderen te kunnen vertellen en laten lezen uit welke families zij voortkomen, ben ik begonnen met het vastleggen van hun stambomen.

Daarbij heb ik de nodige informatie daaromheen verzameld om de feitjes en gebeurtenissen in een historisch en sociaal kader te plaatsen.

Disclaimer

De informatie op deze site is grotendeels ontleend aan openbare bronnen en is veelal ook buiten deze site publiekelijk beschikbaar. De gepresenteerde informatie bevat gegevens die zijn ontleend aan klappers, bronbewerkingen op internet of verkregen van derden en die ik zelf nog niet heb nagetrokken. Onvolkomenheden sluit ik dan ook niet uit! Uiteraard hebben ook een aantal particulieren (van binnen en buiten de familie) hun welwillende medewerking gegeven door informatie en materialen ter beschikking te stellen, of door tijd te investeren in het opzoeken van gegevens in de diverse (rijks)archieven. Daarvoor dank ik hen hartelijk.

Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens beperkt de mogelijkheid tot registratie en/of publicatie van gegevens over nog levende personen wanneer zij daarvoor niet uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Om die reden heb ik geboorte- en huwelijksdata van (mogelijk) nog levende personen verwijderd van het openbare gedeelte van deze website. Dit sluit niet uit dat levende personen - zonder toestemming - in mijn bestand worden genoemd. Indien zij bezwaar uiten tegen het hier presenteren van hun gegevens, dan zal ik deze zo spoedig mogelijk van mijn website verwijderen.

Voor vragen en opmerkingen, stuur een email naar

© Toon van der Werf. Informatie van deze website mag niet worden gebruikt voor commerciŽle doeleinden.