Zodra iets verandert op deze website krijgt u een melding

Snel nieuws via RSS
Deze website biedt nu ook een RSS-feed aan. RSS ofwel “really simple syndication” is een eenvoudige manier om automatisch op de hoogte te blijven van nieuwe informatie op dezae website.
Abonneer u op de ‘feed’ en iedere keer als de site wordt bijgewerkt, krijgt u een melding.

Wat is RSS?
RSS ofwel really simple syndication is een eenvoudige manier om automatisch op de hoogte te blijven van favoriete websites. Bezoekers hoeven niet meer te surfen naar internetpagina's om te kijken of de pagina's zijn gewijzigd.

Zij kunnen zich abonneren op RSS-feeds van hun favoriete sites en krijgen dan via RSS automatisch een boodschap wanneer webpagina's zijn geactualiseerd.

De kop en de eerste regels van nieuwe berichten zijn te lezen. Wie doorklikt op het bericht komt op de oorspronkelijke website uit. Voor websites is RSS een interessante manier om meer bezoekers te trekken.

www.van-der-werf.nl biedt nu een RSS-feed aan waarmee u opde hoogte wordt gehouden van alle wijzigingen.

Hoe gebruik ik RSS?
Om RSS-feeds te bekijken heeft een computergebruiker een 'RSS-lezer' nodig. Dit computerprogramma toont de RSS-informatie van favoriete websites op het beeldscherm.

Een gebruiker moet zich vervolgens met behulp van de RSS-lezer 'abonneren' op RSS-feeds van zijn favoriete sites. Bijvoorbeeld de RSS-feed van www.van-der-werf.nl. Iedere keer wanneer daarop iets wordt gewijzigd krijgt de gebruiker een melding. Vergelijkbaar met de melding dat hij nieuwe e-mail heeft.

De internetbrowser Firefox en het bijbehorende e-mailprogramma Thunderbird beschikken standaard al over RSS-functionaliteit.

Waar vind ik een nieuwslezer?
Er zijn diverse RSS-lezers, programma's om feeds te bekijken en te beheren. Voor ieder besturingssysteem zijn lezers beschikbaar.

Hoe abonneer ik mij op feeds van deze website?
Klik op de link [RSS]. De browser toont vervolgens een webpagina met zogeheten xml-code. Het internetadres van deze pagina, bijvoorbeeld www.van-der-werf.nl/rss-feed.xml kan worden gebruikt in de RSS-lezer om u te abonneren op de feed.

De webmaster van deze site gebruikt zelf RSS Bandit voor thuis en NewsGator om online (bijvoorbeeld vanaf het werk) nieuws over diverse websites te volgen.
Voor het maken van de RSS feed maakt hij gebruik van Mirabyte Feedwriter.